narsist ne demek? – varyete
narsist ne demek?

narsist ne demek, genellikle bir kişinin kendine aşırı derecede ilgi gösterdiği ve başkalarını önemsizleştirdiği bir kişilik bozukluğuna verilen isimdir. bu terim, yunan mitolojisinin kendine aşık olan genç narkissos karakterinden türetilmiştir. narsisizm genellikle öz-sevgi, öz-merkezlilik ve öz-yeterlilikle bağlantılıdır. ancak, bu terim genellikle olumsuz bir anlamda kullanılır ve genellikle aşırı ve sağlıksız bir özsevgi, empati eksikliği ve başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını görmezden gelme eğilimini ifade eder.

narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler, başkalarının ihtiyaçlarına duyarsız olabilirler ve genellikle kendi görüşleri, düşünceleri ve duygularını başkalarına dayatabilirler. kendi değerlerini abartma ve başkalarının değerlerini küçümseme eğilimleri vardır. ayrıca başkalarının duygularına ve ihtiyaçlarına karşı kayıtsız kalabilirler. kendi hatalarını kabul etme konusunda zorluk çekerler ve genellikle başkalarını suçlarlar.

narsisizmin, çoğu zaman kişinin kendisi tarafından fark edilmediği, ancak çevresi tarafından açıkça görülebildiği önemli bir özelliği vardır. bu durum, narsist kişinin kendisini anlamak ve değişmek için gereken öz-farkındalığın genellikle eksik olduğu anlamına gelir.

narsisizm aynı zamanda psikolojik bir terimdir ve narsistik kişilik bozukluğu (npd) şeklinde tanımlanabilir. dsm-5 (diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th edition), npd'yi öznel benlik saygısı, başkalarının düşüncelerini ve hislerini göz ardı etme, başarıları ve yetenekleri konusunda büyük bir hayal gücü ve genellikle aşırı kıskançlık veya başkalarının kıskanç olduğu inancı ile karakterize eder.

bu durumun tedavisi genellikle psikoterapiye dayanır ve narsist bireyin empati becerilerini geliştirmeye, başkalarının görüşlerini ve ihtiyaçlarını anlamaya, ve genellikle kişisel ilişkilerini iyileştirmeye yardımcı olmayı hedefler. ancak, narsistik kişilik bozukluğu olan kişilerin tedavi aramaları nadirdir çünkü genellikle davranışlarının bir sorun olduğunu kabul etmezler.