gönüllü taşıyıcı anne – varyete
gönüllü taşıyıcı anne

gönüllü taşıyıcı anne, çocuk sahibi olmak isteyen ancak tıbbi nedenlerle bunu kendi vücutları üzerinden gerçekleştiremeyen bireyler veya çiftler için bir seçenektir. bu durumda, başka bir kadın (gönüllü taşıyıcı anne) çocuğu taşımayı ve doğurmayı kabul eder.

gönüllü taşıyıcı anne genellikle iki türdür: geleneksel ve gestasyonel.

geleneksel taşıyıcı anne: bu durumda, taşıyıcı anne kendi yumurtalarını ve genellikle çocuğun biyolojik babasının spermlerini kullanır. yumurtalar ve sperm, in vitro fertilizasyon (ıvf) aracılığıyla döllenir ve taşıyıcı anneye transfer edilir. bu şekilde, taşıyıcı anne çocuğun hem biyolojik hem de doğurgan annesi olur.

gestasyonel taşıyıcı anne: bu durumda, taşıyıcı anne kendi yumurtalarını kullanmaz. bunun yerine, bir başkasının (ya da çiftin) yumurtası ve sperminden oluşan bir embriyo taşıyıcı anneye transfer edilir. bu yüzden, taşıyıcı anne genetik anlamda çocukla bağlantılı değildir.

gönüllü taşıyıcı anne ve taşıyıcılık süreci genellikle yasal sözleşmelerle düzenlenir. sözleşmede, taşıyıcı annenin çocuğu doğurduktan sonra çocuğu biyolojik ebeveynlere teslim etmeyi kabul ettiği belirtilir. taşıyıcı anne adayları genellikle sağlıklı, belirli bir yaş aralığında (genellikle 21-35 yaş arası) olan ve daha önce başarılı bir gebelik geçirmiş kadınlardır.

gönüllü taşıyıcı anne, çocuk sahibi olmak isteyen ancak çeşitli nedenlerle kendi çocuklarını taşıyamayan kişilere umut verir. ancak, aynı zamanda karmaşık duygusal, etik ve hukuki sorunları da beraberinde getirir. bu nedenle, bir taşıyıcı anne seçeneğini düşünen herkesin, bu sürecin tüm yönlerini anlamak için bir uzmana danışması önerilir.